NK Jongleren

Nederlandse Kampioenschappen Jongleren

Stichting

Stichting NK Jongleren is opgericht met als doel het organiseren van het NK Jongleren. Een jaarlijks terugkerend evenement binnen de jongleerwereld in Nederland.

 

De opzet is om een organisatie neer te zetten die voor financiële en organisatorische zekerheid kan zorgen. Het NK Jongleren staat inmiddels definitief in Nederland op de kaart, hierdoor is er een groter draagvlak ontstaan voor de organisatie, puntentelling en jurering. Het NK Jongleren is een organisatie die in beweging wil blijven, wil groeien en wil inspelen op de veranderingen binnen de jongleerwereld.

 

Doelen

In de statuten van de stichting zijn de volgende doelstellingen omschreven:

-   De Stichting heeft ten doel het organiseren en financieren van de Nederlandse Kampioenschappen Jongleren.

 

-   De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren van de Nederlandse Kampioenschappen Jongleren, het definiëren van de reglementen en puntentelling bij het jongleren en het verkrijgen en beheren van gelden welke benodigd zijn voor de organisatie van jongleerkampioenschappen.

 

-   Het aan het doel dienstbare vermogen wordt gevormd door subsidies, sponsoring door instellingen en bedrijven, deelnemersgelden, giften, legaten, hetgeen door erfstelling wordt verkregen, alsmede andere baten.

 

Deze doelen dragen bij aan het overkoepelende doel om het niveau van het jongleren in Nederland naar een hoger plan te tillen en om jongleren meer onder de publieke aandacht te brengen.

 

Bestuur

Het huidige bestuur bestaat uit:

Jasper Verbree

Caroline van de Burgt

Maarten de Groot